Selenyum (S)

Dokularda selenosistein ve selenomethionin olarak doku proteinlerine bağlanır. Daha sonra kükürtlü aminoasitlerin yerine geçer. Bu nedenle kükürtçe zengin, tüy, yapağı ve tırnak selenyum zehirlenmelerinde ilk etkilenen dokulardır. Fonksiyonları :• Glutasyon peroksidaz enziminin aktivatörü olarak hücre düzeyinde oluşan peroksitlerin parçalanmasında görev alır.• Eksudatif diatezin önlenmesinde rol oynar.• Arsenik, kadminyum ve civa gibi zehirli elementlerden dokuları görür.Yetersizliği…

İyot (I)

En önemli fonksiyonu metabolizmanın düzenlenmesinde temel bir role sahip olan troid hormonunun yapısına girmesidir.Troid bezinde troksin halinde bulunur.Troid bezinin yanısıra kıl, ovaryumlar, iskelet, kas, safra, pitüitary bezi ve tükrük bezlerinde iyot bulunur.İnce bağırsaklardan çok etkili biçimde emilir.Kanatlı yemleri genellikle yetersiz veya marjinal düzeylerde iyota sahip olduklarından iyot yönünden güçlendirilmesi gerekir. Yetersizliği :Eksikliğine en duyarlı hayvanlar…

Kobalt (Co)

Rumen mikroorganizmaları kobaltı kullanarak vitamin B12 sentezlerler.Vitamin B12 yetmezliğini kobalt vermekle ortadan kaldırma olanağı yoktur. Yetersizliği :• Hammaddelerdeki kobalt içeriği ile yetiştirildikleri toprağın kobalt içeriği arasında doğrudan bir bağlantı söz konusudur. Bitki örtüsünün kobalttan fakir olduğu bölgelerde yetişen koyun ve sığırların büyümeleri ile verimleri optimal düzeyin altında gerçekleşir. Kobalt yetersizliğine koyunlar sığırlardan, kuzu ve buzağılar…

Magnezyum (Mg)

Magnezyumun ince bağırsaklardan % 30-50’si emilir. Magnezyumun emilimi kalsiyum, fosfor, oksalik asit, fitat ve uzun zincirli doymuş yağ asitlerinin varlığında düşer. Bu elementin emilmesini protein, laktoz, vitamin D, büyüme hormonu ve antibiyotikler arttırır. Magnezyum vücuttan hem idrar hemde dışkı ile atılır. Fonksiyonları :• Enzimlerin aktive edilmesinde görevlidir.• Kemik ve dişlerin oluşumunda görev alır• Kas ve…

Bakır (Cu)

Çinko ve kadminyum, sülfidril gruplarına bağlanmak için bakır ile yarışır. Bu nedenle çinko ve kadminyum bakır absorbsiyonuna karşı antagonisttir.Bakır absorbsiyonu gençlerde yetişkinlerden fazladır. Fonksiyonları :• Kana renk veren hemoglobin ve iskelet kaslarına rengini veren myoglobin maddelerindeki porfirin çekirdeğinin oluşumu ve çekirdekte demirin kullanımından sorumludur.• Özellikle kanatlıların kan yapımı için bakıra olan gereksinimleri fazladır.• Pekçok enzim…

Çinko (Zn)

Kanatlılar bitkilerdeki fitik asidin etkisiyle çinkodan daha az oranda yararlanabilirler. Rasyonda kalsiyum seviyesi yükseltiliyorsa çinko seviyesinide yükseltmek gerekir. Çinkonun emilmesi zayıf olup (%10) özellikle duedonumdan emilir. Çinkonun emilmesini oksalatlar, bakır ve yüksek selülozda etkiler. Fonksiyonları :• Deri, kemik , kıl ve tüyler için gerekli birçok enzimin hem unsurudur hemde aktivasyonunda görev alır.• İnsulin hormonunun bir…

Demir (Fe)

Emilim ince bağırsakların üst kısmında olup % 10 gibi az bir miktardadır. Demirin emilmesi intestinal mukozal sistem ile kontrol edilir ve ferritin şeklinden ferro haline dönüşerek emilir. Büyüme ve gebelik döneminde ihtiyaç artar ve emilme düzeyide bu dönemde yükselir. pH’nın asit yönde olması, vitamin C mevcut olması, ihtiyacın fazla olması demirin emilimini arttırır. Diğer taraftan…

Mangan (Mn)

Bağırsaklardan emilen miktarının çok az olması ile tanınan bir elementtir. Besinlerle alınan manganez ancak % 5 oranında bir emilime sahiptir. Gereksinilen miktarı hayvanların genetik yapılarına, rasyonda bulunan kalsiyum-fosfor miktarına ve protein kaynağına bağlı olarak çok değişir. Yüksek düzeyde kalsiyum, fosfat, demir, lif ve fitat manganez absorbsiyonunu arttırır. Toksik düzeyi 1000 mg/kg’dan daha fazla olduğundan geniş…

Kalsiyum (Ca)

Vücutta en çok bulunan mineral olup toplam vücut ağırlığının % 1-2’sini oluşturur. Vücuttaki toplam kalsiyumun % 99’u kemik ve dişlerde bulunur. Kalsiyum ve fosfor arasında sabit bir oran olup 2/1 şeklindedir. Kalsiyum, kemik dokusunda hidroksiapatit biçiminde fosforla bağlanmış olarak yer alır. Alınan kalsiyumun % 20-30’u ince bağırsakların üst bölümünden emilir. Fazla miktarlardaki demir, aluminyum ve…

Fosfor (P)

Vücutta bulunan fosforun % 80’i iskelette, % 20’si ise yumuşak dokularda özelliklede kaslarda bulunur. Fosforun hem organik hem de inorganik formları emilir özelliktedir. Çoğunlukla incebağırsağın üst bölümünden %70 oranla ortofosfat şeklinde emilir. Vücuttaki fosfor düzeyi vitamin D, paratroid hormonu ve kalsitonin hormonu tarafından ayarlanır. Fosfor ot yiyen hayvanlarda vücuttan dışkı ile, karnivorlarda ise idrarla dışarı…