Rumen mikroorganizmaları kobaltı kullanarak vitamin B12 sentezlerler.Vitamin B12 yetmezliğini kobalt vermekle ortadan kaldırma olanağı yoktur.

Yetersizliği :
• Hammaddelerdeki kobalt içeriği ile yetiştirildikleri toprağın kobalt içeriği arasında doğrudan bir bağlantı söz konusudur. Bitki örtüsünün kobalttan fakir olduğu bölgelerde yetişen koyun ve sığırların büyümeleri ile verimleri optimal düzeyin altında gerçekleşir. Kobalt yetersizliğine koyunlar sığırlardan, kuzu ve buzağılar ise erginlerden daha duyarlıdır. Kobalt eksikliğinin görüldüğü bölgelerde bulunan ruminantlar iştahsızdır, zayıf ve anemik durumdadırlar. Yetersizlik belirtileri özellikle ilk baharda otlayan hayvanlarda daha belirgindir. Bu belirtiler:

• Süt verimi düşer.
• Kıllar kaba bir hal alır.
• Büyümede depresyon ve kaşeksi görülür.
• Abort ve yüksek buzağı ölümleri meydana gelir