En önemli fonksiyonu metabolizmanın düzenlenmesinde temel bir role sahip olan troid hormonunun yapısına girmesidir.Troid bezinde troksin halinde bulunur.Troid bezinin yanısıra kıl, ovaryumlar, iskelet, kas, safra, pitüitary bezi ve tükrük bezlerinde iyot bulunur.İnce bağırsaklardan çok etkili biçimde emilir.Kanatlı yemleri genellikle yetersiz veya marjinal düzeylerde iyota sahip olduklarından iyot yönünden güçlendirilmesi gerekir.

Yetersizliği :
Eksikliğine en duyarlı hayvanlar sıra ile keçi, koyun, at ve sığırdır.

• Guatr olarak bilinen eksiklik belirtilerine genellikle yeni doğanlarda ve hızlı büyüyen genç hayvanlarda rastlanır.Allopecia (kılsızlık) ve miks ödemle tanınır.
• Büyüme oranı azalır.
• Fötüs rezorbe olur.
• Abort ve ölü doğum görülür.
• Dişilerde anormal östrus görülür.
• Erkeklerde lipido ve sperma kalitesi azalır.
• Buzağılarda iri boyun oluşur.