Bağırsaklardan emilen miktarının çok az olması ile tanınan bir elementtir. Besinlerle alınan manganez ancak % 5 oranında bir emilime sahiptir. Gereksinilen miktarı hayvanların genetik yapılarına, rasyonda bulunan kalsiyum-fosfor miktarına ve protein kaynağına bağlı olarak çok değişir. Yüksek düzeyde kalsiyum, fosfat, demir, lif ve fitat manganez absorbsiyonunu arttırır. Toksik düzeyi 1000 mg/kg’dan daha fazla olduğundan geniş bir güvenlik sınırına sahiptir.Tavşanların rasyonunda 0,2 ppm düzeyinde bulunmalıdır.

Fonksiyonları :
• Normal bir kemiğin gelişiminde, üremede ve yeni doğanların merkezi sinir sisteminin fonksiyonunda gerekli olan bir mineraldir.
• Krebs siklusunda etkili birçok enzimin katalizörü olarak görev yapar.
• Kemik şekillenmesi ve diğer konnektif dokuların büyümesinde görev alır.
• Kanın pıhtılaşması için gereklidir.
• Insulin aksiyonu ve kolesterol sentezinde rol oynar.
Yetersizliği :
• Sığırlarda gebe kalma oranında azalma görülür.
• Hayvan östrus göstermez.
• Abort ve embiryonik ölümler artar.
• Erkeklerde anormal spermatogenesis ve kısırlık oluşur.
• Ayaklarda bükülme, anormal kemik ve kıkırdak gelişimi görülür.
• Büyüme yavaşlar.
• Ayakta kısalma ve eğilme görülür.Topallık oluşur.
• Buzağı ölümleri artar ve düşük doğum ağırlığı görülür.
• Hayvanlarda dil vurması ve paraliz oluşur.
• Bacak kemikleri kısalır ve kalınlaşır.