Vücutta bulunan fosforun % 80’i iskelette, % 20’si ise yumuşak dokularda özelliklede kaslarda bulunur. Fosforun hem organik hem de inorganik formları emilir özelliktedir. Çoğunlukla incebağırsağın üst bölümünden %70 oranla ortofosfat şeklinde emilir. Vücuttaki fosfor düzeyi vitamin D, paratroid hormonu ve kalsitonin hormonu tarafından ayarlanır. Fosfor ot yiyen hayvanlarda vücuttan dışkı ile, karnivorlarda ise idrarla dışarı atılır.

Fonksiyonları :
• Kemik ve diş oluşumunda görevlidir.
• DNA ve RNA’nın yapısını oluşturur.
• Aminoasit metabolizmasında ve protein sentezinde görevi vardır.
• Kas dokularının oluşumunda görevlidir.
• Süt verimini arttırır.
• Rumen mikroorganizmalarının selülozu sindirimine ve büyümeleri üzerine etkisi vardır.
• Asit-baz dengesi ve osmotik basıncı düzenler.
• Yumurta oluşumunda kalsiyum taşınmasını sağlar.

Yetersizliği :
• Fosfor yetmezliğine bağlı semptomlar özellikle büyüme ve yüksek verimin alındığı laktasyon döneminde oluşur.
• Genç hayvanlarda eklemlerin bükülmez hal alması , kemiklerin kolay kırılabilir olması, kaburgaların deformasyonu ve büyümede gecikme görülür.
• Erişkin sığırlarda semptomlar belirgin hale gelmeden kemiklerdeki stoklar birkaç hafta kullanılır.Stoklar tükenince pika belirtileri görülmeye başlar.Pika iştah bozukluğu olarak tanımlanabilir.Özellikle mera topraklarında fosfor miktarının çok düşük olduğu bölgelerde görülür.Böyle bölgelerde beslenen hayvanlar kemik, odun ve kumaş parçaları gibi yenilmeyen maddeleri yemek isterler.
• Genel zaafiyet, iştah azalması ve kas zayıflığı görülür.
• Düzensiz kızgınlık siklusu ve anöstrus görülür.
• Gebelik oranı düşer.
• Aşil tendo bozukluğu oluşur.
• Raşitizm ve osteomalasi meydana gelir.
• Damızlıklarda fertilite problemleri oluşur.