Çinko ve kadminyum, sülfidril gruplarına bağlanmak için bakır ile yarışır. Bu nedenle çinko ve kadminyum bakır absorbsiyonuna karşı antagonisttir.Bakır absorbsiyonu gençlerde yetişkinlerden fazladır.

Fonksiyonları :
• Kana renk veren hemoglobin ve iskelet kaslarına rengini veren myoglobin maddelerindeki porfirin çekirdeğinin oluşumu ve çekirdekte demirin kullanımından sorumludur.
• Özellikle kanatlıların kan yapımı için bakıra olan gereksinimleri fazladır.
• Pekçok enzim sisteminin yapısına girer.
• Tüy, saç ve yapağının normal piğmentasyonu için gereklidir.

Yetersizliği :
• Yem tüketimi azalır.
• Anemi, şiddetli ishal ve döl verimi bozuklukları görülür.
• Genel solgunluk görülür.
• Sığırlarda miyokard enfarktüsüne neden olur ve bunun sonucunda ani ölümler oluşur.
• Neonatal ataksi ( Enzootik ataksi, swayback,çarpık ) (Süt emen kuzu ve oğlaklarda görülür.Koyun ve keçilerde gebelikleri esnasında bakır verilirse önüne geçilir.)
• Koyunlarda osteoporozis ve çeşitli kemik ve eklem bozuklukları oluşur.
• Kıl ve yapağıda piğment değişiklikleri görülür.
• Kıllar kaba bir hal alır.
• Keratinizasyon bozukluğu görülür.
• Kollagen ve elastin proteinleri arasındaki çapraz bağlantıları yapılamadığından, arter damarları zayıflar, damarlarda kopma ve çatlamalar görülür.
• Infertilite görülür.
• Karbonhidrat ve lipit metabolizmasında bozukluklar oluşur.
• İmmun fonksiyonlar baskılanır.