Dokularda selenosistein ve selenomethionin olarak doku proteinlerine bağlanır. Daha sonra kükürtlü aminoasitlerin yerine geçer. Bu nedenle kükürtçe zengin, tüy, yapağı ve tırnak selenyum zehirlenmelerinde ilk etkilenen dokulardır.

Fonksiyonları :
• Glutasyon peroksidaz enziminin aktivatörü olarak hücre düzeyinde oluşan peroksitlerin parçalanmasında görev alır.
• Eksudatif diatezin önlenmesinde rol oynar.
• Arsenik, kadminyum ve civa gibi zehirli elementlerden dokuları görür.
Yetersizliği :
• Beyaz kas hastalığı ( White muscle disease ) oluşur.
• Pankreatik fibrozis oluşur.
• Büyümede yavaşlama olur.
• İneklerde yavru zarları atılamaz.
• Pneumoni insidensi artar.
• Ölüm oranında artış görülür.