Çubuk Sığır Süt Yemleri İle Beslemenin Avantajları;
• Sağlıklı süt sığırı yetiştiriciliğini sağlar.
• Boğasamaya gelme ve döl tutma oranının artışını sağlar.
• Süt sığırları için gerekli vitamin ve mineraller bakımından zengindir.
• Yüksek süt verimi için gereken desteği sağlar.
• Enerji ve protein bakımından zengin, sindirilebilirliği yüksektir.

Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular :
• Çubuk Yeme yeni başlıyorsanız, birkaç gün için, önceki yemden Çubuk Yeme karıştırarak hayvanları Çubuk Yeme alıştırınız. Birkaç gün, günlük arttırarak yavaş yavaş geçiniz. Bu durum bütün yemler için geçerlidir. Aksi halde hayvanlar yeni yemi birkaç gün iştahsız yiyebilir.
• Süt verimine göre yem miktarı ayarlanarak verilmelidir.
• Ahırlarınızın temiz, havalandırmasının tam, kuru ve aydınlık olmasına dikkat ediniz.
• Yemi kullandıktan sonra kalan yemin korunmasına dikkat ediniz. (Kapalı, kuru ve serin yerde saklayınız.)
• Yemleri ızgaralı zemin üzerinde üst üste 5 çuvalı geçmeyecek şekilde istif ediniz.
• Yemden yaralanmanın tam olması, hayvanınızın sağlıklı olması ve daha ekonomik yemleme için konsantre sığır süt yemi harici süt yemlerine, kepek, küspe, arpa vb. ek hammaddeleri Çubuk Sığır Süt yemine eklemekten kaçınınız.
• Yemlere dikkat edilmeli, küf bulunmamalı. Küflü kırağılı, fazla soğuk ve kokuşmuş yemler, sindirim sistemi bozukluklarına yol açarak ishal yapar hatta zehirleyerek ölüme sebebiyet verebilir. Ayrıca Yavru atmalara sebep olur.
• Açık havada, çayır ve meralarda serbest dolaşmanın gebelik ve doğum üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.
• Süt sığırlarında en çok görülen hastalık mastitis (Memeden sağılan sütte peynirleşme)’tir. Mastitisten korumanın yolu;
• Temizlik, 2- Dezenfeksiyon ve bağışıklık sisteminin daha sağlam olması için iyi bir beslenmedir.
Memenin temizliği için sağım sonrası hayvanın yere yatmamasına dikkat edilmelidir.
• Çoğu inekler yavru zarlarını yemek istediklerinden, yavru zarlarının düşmesini izleyerek uzaklaştırmak gerekir. Yavru zarlarının yenilmesi sindirim bozukluğu meydana getirdiği gibi, atılıp atılmadığı hususunda da tereddüte düşürerek, yanlış uygulamalara sebep olabilir. İneklerde sonunun atılma süresi 12 saate kadar uzayabilir.
• Süt sığırı, günlük süt verdiği için vücudundan bol miktarda su harcar, ayrıca yaşamını sürdürmesi ve yediği yemi sindirmesi içinde suya ihtiyaç duyar. Su, sürekli hayvanın ihtiyacını karşılayacak miktarda ve temiz olmalıdır. Bu iş için en uygun su verme yöntemi otomatik suluklardır.
• Doğumu izleyen 8-10 gün soğuktan, sıcaktan korunmalı, 2-3 gün soğuk su içirilmemeli ılık sular verilmelidir. Hava cereyanından korumak gerekir. Bunun için karşılıklı kapı ve pencerelerin açık bırakılmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
• İneklerde Östrus (Boğasama=Boğaya gelme) ;
İneklerde östrus ortalama 12-18 saat sürmektedir. Bu süre herhangi bir ağrı, hastalık, sıcaklarda, soğuklarda kısalabilmektedir. Boğasamadaki inekler;
• Diğerlerine göre daha hareketli olurlar.
• Çenelerini birbirlerinin sırt bölgelerine koyarak kabul reflekslerini kontrol ederler.
• Diğer ineklerin kendi üzerine atlamaları halinde kaçmadan altta dururlar.
• Yem yemesi ve süt verimi azalır.
• Vulva dudakları ödemli ödemli, yumuşak ve hafif hiperemiktir.
• Çara gelir. Gelen çara Koyu ve elastikiyeti vardır. Bu nedenle vulvadan tarsal ekleme kadar uzar. Kuyruk altına bulaşır.