Nikotinamid, nikotinik asit , vitamin B3 ve vitamin pp (Pellagra preventive faktör) adlarıyla da anılır. Kimyasal olarak en basit yapıdaki vitamindir. Her ikisi de pürin bileşiği olan nikotinik asit ve nikotin amid aynı aktiviteye sahiptir. Triptofan aminoasidi nikotinik asit ve nikotinamidin ön maddesi olup bağırsak duvarında vitamine dönüşür.

Biyoyararlanımı düşüktür fakat vitamin bağırsaktan herhangi bir değişikliğe uğramadan emilir. Nikotinik asit ve nikotinamid ısı, ışık, hava ve alkalilere karşı oldukça dayanıklıdır. Niyasin ruminantlarda rumende sentezlenir fakat konsantre yem ağırlıklı beslenen besi sığırları ile yüksek verimli süt ineklerinde niyasin ilavesi yararlıdır.

Fonksiyonları :
• Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmaları ile ilgili reaksiyonlarda anahtar rol oynar.
• Süt veriminin yükseltilmesinde ve yüksek süt verimli ineklerin ketozisten korunmasında da çok etkilidir.
• Kan damarlarını genişletici etkisi vardır.
• Mide ve incebağırsakların peristaltik hareketlerini arttırır.
• Glikolizis ve doku solunumunda da görevlidir.

Yetersizliği :
• Pellegra görülür.Pellegrada görülen en önemli bozukluk dermatitis, diyare ve demensiyadır.
• Köpeklerde karadil hastalığı görülür.
• Kötü tüylenme şekillenir.
• Ağızda ve dilde yangı oluşur.
• Büyümede gecikme ve diare görülür.