Sınıflandırma ve Ayıklama

Hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerle koyunların bir bölümünün sürüden uzaklaştırılması işlemine ayıklama denir. Sürüde seçimle birlikte, her yıl ayıklama yapılmalıdır. Kuzu, koyun ve koçların ayıklanmasında göz önüne alınan noktalar aşağıda sıralanmıştır; • Topallık, ayak bozukluğu, alt ya da üst çenenin kısa olması gibi kalıtsal kusurlara sahip olan kuzular ile zayıf doğan ve hızlı gelişmeyen kuzular…

Damızlık Seçimi

Koyun yetiştiriciliğinde verim denetimlerine dayalı bir damızlık seçimi (seleksiyon) başarının sürdürülmesi için gereklidir. Sürüde verim artışı, bu şekilde olanaklıdır. Aksi durumda sürüde verimsiz koyunlar alıkonacak ve verimlilik düşecektir.

Damızlık Alma

Koyun yetiştiriciliğinde başarılı olmanın koşullarından birisi, yüksek verim nitelikli damızlıklarla başlangıç sürüsünü kurmaktır. Bu nedenle damızlıklar alınırken, çevre sürülerde en iyilerini aramak, paradan kaçınmamak gerekir. Bu durum özellikle koçların seçiminde önem kazanır….

Kayıt Tutma

Bir koyun sürüsünde yüksek düzeyde verim almak ve bu verimleri her kuşakta ya da her yıl artırabilmek için öncelikle sürüdeki koyunları iyi tanımak zorunludur. Bu nedenle çok basit de olsa verim denetimleri yapılmalı ve kayıt tutulmalıdır. Kuzu verimi denetimi için; ikiz doğanlar işaretlenmelidir. Sürü düzeyinde, doğumda kuzu sayısı ile sütten kesimdeki kuzu sayısı, kuzu verimi…

Koyunculuğa Başlama Zamanı ve Sürü Büyüklüğü

Mer’a olarak kullanılacak arazinin miktarı ve özellikleri, yetiştiricinin koyunculuğa ayırabileceği sermaye, çobanlık yapabilecek insanların sayısı, yeteneği ve bilgi durumu, elde edilecek ürünlerin fiyatları ve pazarlama olanakları gibi etmenler sürü büyüklüğünü etkiler. Koyunculuğa başlangıç zamanı da başarıyı belirler. Bu, koyunculuğa ilk defa başlayacaklar ve deneyimi yetersiz olanlar için özellikle önemlidir. Koyunculuğa, küçük bir sürüyle başlamak ve…

Melezlemede Amaç

Koyun yetiştiricisi, yetiştirdiği saf ırkın verim düzeyini yeterli görmüyorsa, melezlemeden yararlanacaksa, amacını iyi tanımlamadır. Sütü artırmayı amaçlıyorsa, olası ölçüde en sütçü koyunları anaç olarak seçmeli ve onları sütçü tiplerin koçları ile çiftleştirmelidir. Sütçü tiplerin koçlarından elde edilen melez dişiler, sütçü sürünün temeli olacaktır. Erkek melez kuzuların iyileri ise damızlık olarak kullanılabilir. Besi kuzusu üretimi amaçlanıyorsa,…

Irk Seçimi

Her bölge, yöre ya da işletme için kullanılan ırklar aynı olmaz. Bu durum, koyunların içinde yaşadıkları iklim, otlatma koşulları ve yetiştiricilerin koyunlardan istediklerine göre değişecektir. Koyun ırkları arasında, duyarlılık, otlatma alışkanlıkları, sürü koyunculuğuna uygunluk gibi özellikler açısından ayrımlar vardır. Burada temel nokta, koyun türünün genelde doğaya bağımlılığının yüksek düzeyde olması, buna koşut olarak farklı bölge…

Yemlerimizin Saklama Koşulları ve Kullanma Yöntemleri

• Yemlerimiz nemsiz, havalandırma özelliğine sahip ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir. • Yemler istif yapılırken ızgaralar üzerine ve en fazla üst üste 5 adet olacak şekilde istif edilmelidir. • Yemlerin çuvallarına ve etiketlerine alırken dikkat edilmeli, yırtık ve son kullanma tarihi geçmiş olan yemler alınmamalıdır. • Yemimizi kullanmaya başlayacak olan işletmeler, 10-15 gün yemimizi eski…

Süt Sığırı Besleme Yolları

Çubuk Sığır Süt Yemleri İle Beslemenin Avantajları;• Sağlıklı süt sığırı yetiştiriciliğini sağlar.• Boğasamaya gelme ve döl tutma oranının artışını sağlar.• Süt sığırları için gerekli vitamin ve mineraller bakımından zengindir.• Yüksek süt verimi için gereken desteği sağlar.• Enerji ve protein bakımından zengin, sindirilebilirliği yüksektir. Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular :• Çubuk Yeme yeni…

Besi Sığırı Besleme Yolları

Çubuk Sığır Besi Yemleri İle Beslemenin Avantajları ;• Besi sığırları için gerekli vitamin ve mineraller bakımından zengindir.• Yüksek besi performansı için gereken desteği sağlar.• Sağlıklı ve gürbüz besiler oluşturur.• Enerji ve protein bakımından zengin, sindirilebilirliği yüksektir. Besi Sığırı Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Konular :• Çubuk Yem’e yeni başlıyorsanız, birkaç gün için, önceki yemden Çubuk…